Rượu Bushmills Black Bush

700 ml / 40%
Khách hàng đánh giá
Viết đánh giá
Thời gian giao hàng Đặt trước 2-4 giờ

Thông tin

Chi tiết

Rượu whiskey Bushmills Black Bush là dòng whikey được phối trộn tỷ lệ cao rượu single malt được chưng cất 3 lần và ủ 8 năm trong thùng sherry trước khi phối trộn với grain whiskey.

Tasting Notes

  • Producer's Tasting Notes

    Right from the pour you’ll notice the dark colouring‚ a result of maturing for up to 8 years in Spanish Oloroso Sherry casks and sweet Bourbon barrels. As for the taste‚ this 80% Malt Whiskey floats across the tongue to deliver dark‚ velvety fruity notes right through to the long finish. 

Khách hàng đánh giá

Hiện tại không có đánh giá nào