Larceny Barrel Proof

700 ml / 61,9%
Khách hàng đánh giá
Viết đánh giá
Thời gian giao hàng Đặt trước 2-4 giờ
Bạn phải từ 18 tuổi trở lên mới được mua rượu ở Việt Nam

Thông tin

Chi tiết

Rượu Larceny Barrel Proof - dòng rượu Bourbon đóng nguyên chất từ thùng ủ, nên tùy mẻ rượu được đóng sẽ có độ cồn khác nhau.

Khách hàng đánh giá

Hiện tại không có đánh giá nào