La Chablisienne

La Chablisienne là một hợp tác xã rượu vang nằm ở Chablis , thuộc tỉnh Yonne , Pháp. Đây là nhà sản xuất rượu vang chính của tỉnh, cung cấp hơn 25% sản lượng Chablis. Rượu vang trắng Chablis là một phần quan trọng của vùng rượu vang Burgundy.