Highland Park 18 năm Viking Pride - Travel Edition

700 ml / 46%
Khách hàng đánh giá
Viết đánh giá
Thời gian giao hàng Có sẵn

Thông tin

Chi tiết

Rượu Highland Park 18 năm Viking Pride - Travel Edition/đen: Phiên bản phát hành đặc biệt cho kênh du lịch bán lẻ toàn cầu/GTR.

Khách hàng đánh giá

Hiện tại không có đánh giá nào