Hankey Bannister 40 năm - Decanter

700 ml / 43,3%
Khách hàng đánh giá
Viết đánh giá
Thời gian giao hàng Có sẵn

Thẻ từ khóa

Thông tin

Chi tiết

Rượu Hankey Bannister 40 năm - Decanter, Blended Scotch Whisky.

Khách hàng đánh giá

Hiện tại không có đánh giá nào