Evan Williams

Evan Williams là một thương hiệu rượu bourbon được sản xuất bởi công ty Heaven Hill, công ty sản xuất rượu Bourbon đứng thứ 2 của Hoa Kỳ. Thương hiệu này được tạo ra để tôn vinh ông Williams cùng tên, người mà họ cho là nhà chưng cất thương mại đầu tiên ở Kentucky, thành lập nhà máy chưng cất của ông vào năm 1783 trên bờ sông Ohio.

Hiển thị 1 - 3 của 3