Domenech

Được thành lập vào năm 2002 bởi gia đình Domenech-Nogueroles với mục đích bảo tồn và cải thiện di sản tự nhiên của khu đất, tạo ra một dự án rượu thể hiện cảnh quan và sự đa dạng sinh học của môi trường, chuyển đổi nó thành một hệ sinh thái độc đáo.

Vào năm 2015, kết quả của tất cả công việc này sẽ củng cố sự công nhận “Vi de Finca Qualificat” của Incavi và DO Montsant

Hiển thị 1 - 1 của 1