Domaine Michel Noellat

Domaine Michel Noellat

Domaine Michel Noellat là một nhà sản xuất rượu được thành lập thế kỷ 19 ở Burgundy, đã trải qua 5 thế hệ gia đình sở hữu khu đất hơn 20ha. Gia đình Domaine Michel Noellat nổi bật bởi tinh thần kin... Xem thêm »

Domaine Michel Noellat

Domaine Michel Noellat là một nhà sản xuất rượu được thành lập thế kỷ 19 ở Burgundy, đã trải qua 5 thế hệ gia đình sở hữu khu đất hơn 20ha. 

Gia đình Domaine Michel Noellat nổi bật bởi tinh thần kinh doanh tiến bộ, được thể hiện bằng việc đầu tư vào những công nghệ mới hiện đại trong quá trình làm rượu, nhưng đồng thời vẫn giữ triết lý tôn trọng truyền thống mà thế hệ đi trước đã để lại.