Cousino Macul

Cousino Macul

Cousino-Macul được thành lập vào năm 1856. Những chai vang ngon của nhà Cousino-Macul với nho được trồng, thu hoạch, làm và đóng chai ngay tại địa hạt của nhà làm vang này. Quy trình giám sát hoàn... Xem thêm »

Cousino-Macul được thành lập vào năm 1856. Những chai vang ngon của nhà Cousino-Macul với nho được trồng, thu hoạch, làm và đóng chai ngay tại địa hạt của nhà làm vang này. Quy trình giám sát hoàn toàn chặt chẽ từ vườn nho cho đến khi thưởng thức rượu vang là điều mà nhà làm vang Cousino-Macul chia sẻ với những nhà làm vang danh tiếng khác trên thế giới.

Lọc