Caymus

Hãng Caymus Vineyards được thành lập năm 1971 bởi ông bà Charles F. (Charlie) Wagner và Lorna Belle Glos Wagner. Niên vụ đầu tiên của nhà này 1972, tuy nhà vang còn non trẻ nhưng thuận lợi nằm tại vùng Napa Valley - thủ phủ rượu vang Mỹ cùng với định hướng làm vang cho giới thượng lưu nên nhãn hàng này sớm thành công.