Captain Morgan

Captain Morgan

Captain Morgan là một thương hiệu rượu Rum được sản xuất bởi tập đoàn rượu Diageo của Anh. Nó được đặt theo tên của ngài Henry Morgan, một nhà tư nhân người xứ Wale. Xem thêm »

Captain Morgan

Captain Morgan là một thương hiệu rượu Rum được sản xuất bởi tập đoàn rượu Diageo của Anh. Nó được đặt theo tên của ngài Henry Morgan, một nhà tư nhân người xứ Wale. 

Hiển thị 1 - 2 của 2