Butterfly Cannon

Butterfly Cannon

Butterfly Cannon Tequila, lấy tên từ sự di cư của những con bướm từ Mỹ đến Mexico, được sản xuất tại nhà máy chưng cất Destiladora del Valle de Tequila của Mexico và được thiết kế đặc biệt.Butterfl... Xem thêm »

Butterfly Cannon Tequila, lấy tên từ sự di cư của những con bướm từ Mỹ đến Mexico, được sản xuất tại nhà máy chưng cất Destiladora del Valle de Tequila của Mexico và được thiết kế đặc biệt.

Butterfly Cannon là một cách tiếp cận mới với rượu Tequila - đây là loại rượu Tequila 100% Agave. Các dòng sản phẩm của Butterfly Cannon được làm từ cây thùa 7-8 năm tuổi, chúng được trồng theo phương pháp bền vững, thu hoạch thủ công và nướng trong lò hơi truyền thống trước khi nghiền, lên men và chưng cất.


Butterfly Cannon

Hiển thị 1 - 3 của 3