Bols

Bols là tên thương hiệu được sử dụng bởi Lucas Bols, một nhà chưng cất đồ uống có cồn ở Hà Lan. Dòng thương hiệu bao gồm Vodkas, Gins, Genevers và rượu mùi. Bols đã có từ năm 1575 và được coi là thương hiệu chưng cất rượu lâu đời nhất trên thế giới.