Alfred Gratien

Alfred Gratien một nhà sản xuất rượu Champagne thuộc sở hữu của gia đình được thành lập tại Épernay vào năm 1864. Việc sản xuất rượu kết hợp giữa truyền thống và nghề thủ công đã tồn tại hơn 100 năm. Chính lịch sử và bí quyết này chính là dấu ấn của Maison Alfred Gratien. Một dấu ấn trường tồn, không thể xóa nhòa, chân thực và tinh tế.