Aberlour A'Bunadh Batch 71

700 ml / 61,5%

Thông tin

Chi tiết

Rượu Aberlour A'Bunadh Batch 71 - là phiên bản thứ 71 trong range A'Bunadh. Aberlour A'Bunadh được ủ trong thùng Oloroso-sherry, đóng chai nguyên chất từ thùng ủ và không lọc lạnh.

Aberlour A'Bunadh Batch 71 đóng chai nguyên chất từ thùng ủ ở độ mạnh 61.5%/700ml.

Khách hàng đánh giá

Hiện tại không có đánh giá nào