18 Tháng Tư 2022

Wine tasting vang Pháp - Grand Est French region ngày 20/04/2022

Wine tasting vang Pháp - Grand Est French region ngày 20/04/2022

Tại sự kiện này có 7 nhà rượu vang đến từ vùng Alsace và 1 nhà Champagne và các sản phẩm của công ty rượu vang Anne de Joyeuse. 

ALSACE

Domaine Fernand Engel

Domaine Ruhlmann-Schutz

Domaine Karcher

Domaine Armand Landmann

Domaine J.P. Kappler

Domaine Backert

Domaine Bernhard & Reibel

CHAMPAGNE

Domaine Taillet

Thời gian: 2 PM – 5 PM ngày 20/04/2022

Địa điểm nhà hàng Cocotte Sila, 21 Ngô Thời Nhiệm, Quận 3, Tp. HCM

Lưu ý: Sự kiện đăng ký trước và giới hạn 50 khách.