Wild Turkey 12 năm

700 ml / 50,5%
Khách hàng đánh giá
Viết đánh giá
Thời gian giao hàng Có sẵn

Thông tin

Chi tiết

Rượu Wild Turkey 12 năm - 101 proof (phát hành năm 2022) Kentucky Straight Bourbon Whiskey, Mỹ.

Khách hàng đánh giá

Hiện tại không có đánh giá nào