Ống Pipette

Ống Pipette thủy tinh
Kích thước: 16cm
Chất liệu: Thủy tinh

Khách hàng đánh giá

Hiện tại không có đánh giá nào