Rượu vang B&G Partager Rouge - VIN Rouge

750 ml / 13%
Khách hàng đánh giá
Viết đánh giá
Thời gian giao hàng Đặt hàng/order
Bạn phải từ 18 tuổi trở lên mới được mua rượu ở Việt Nam

Chi tiết

Rượu vang đỏ B&G (Barton & Guestier) Partager Rouge - Vin Rouge, Pháp

Khách hàng đánh giá

Hiện tại không có đánh giá nào