Rượu Tequila 1800 Coconut

750 ml / 35%
Khách hàng đánh giá
Viết đánh giá
Thời gian giao hàng Có sẵn

Thông tin

Chi tiết

Rượu mùi Tequila Reserva 1800 Coconut - 1800 dừa, rượu nền cho dòng rượu mùi này là dòng 1800 Silver 100% từ cây thùa gai (Weber Blue Agave) Mexico. Cây thùa gai được lựa chọn để sản xuất rượu Tequila 1800 Coconut là những cây đạt độ tuổi 8-12 tuổi. 

Quá trình sản xuất rượu Tequila 1800 Coconut cũng như Tequila 1800 Silver - chưng cất 2 lần sau đó truyền dẫn qua (infused) nước dừa tươi và khô để thành Tequila 1800 Coconut.

Tasting Notes

  • Product's Tasting

    Color: clear and bright.

    Aroma: strong agave mixed with coconut& spices.

    Palate: medium bodied & smooth with sweet notes of coconut & fresh agave.

    Finish: nice long finish with a good balance of coconut & tequila, leaves you wanting more

Khách hàng đánh giá

Hiện tại không có đánh giá nào