132
21 Tháng Tư 2022

Ice wine tasting event - HCM 22/04/2022

CHƯƠNG TRÌNH CHIA SẼ KIẾN THỨC VÀ NẾM THỬ RƯỢU ICE WINE
Thời gian: 2pm ngày 22/04/2022

Địa điểm: NOB - 1127 Hoàng Sa, Phường 5, Quận Tân Bình, HCM