Buccella

Buccella Wines được thành lập vào năm 2002 tại Napa Valley bởi Bill Deem và vợ Alicia. Họ tập trung chủ yếu vào sản xuất hai loại rượu vang cao cấp từ nho Cabernet Sauvignon và Merlot. 

Danh sách trống.