X.O - Extra Old với hạn rượu này thì năm ủ tối thiểu là 6 năm.

Filter

Tuổi rượu hạng Extra Old

Rượu Hennessy XO 700ml / 40%

4.200.000₫

Rượu Hennessy XO 1.5L 1.500ml / 40%

Liên hệ

Rượu Hennessy XO 3 lít 3.000ml / 40%

Liên hệ

Rượu Martell XO 700ml / 40%

3.700.000₫

Rượu Remy Martin XO 700ml / 40%

3.100.000₫

Rượu Hardy XO 700ml / 40%

3.350.000₫

Rượu Raynal XO 700ml / 40%

550.000₫

Rượu ST-Remy XO 700ml / 40%

400.000₫

Rượu Camus XO Elegance 700ml / 40%

2.800.000₫