Whisky

Whisky

Whisky

Whisky, Water of Life từ người mới tiếp cận đến người sành rượu và ngay cả các chuyên gia thẩm rượu, đều cho Whisky là thứ đồ uống tinh túy và lan tỏa thăng hoa.

World Whisky

Chúng tôi phân loại theo vùng, quốc gia sẵn cho quý vị tìm kiếm một cách nhanh nhất. Nếu quý vị yêu mến Macallan từ Speyside, Scotland hay Hibiki từ Nhật thì chỉ cần một click.

Sản phẩm nổi bật

Rượu Lagavulin 16 năm Gold (Liquid Gold Award - 2014) 700 ml / 43%

1.600.000₫

Rượu Hibiki Harmony 700 ml / 43%

2.400.000₫

Rượu Ballantine's Finest 1L Blended Scotch (No Age Statement (Standard) - 2019) 1.000 ml / 40%

360.000₫

Rượu Chivas 21 năm Blended Scotch (19 – 25 Years - 2019) 700 ml / 40%

2.250.000₫

Rượu Macallan Quest 1.000 ml / 40%

1.450.000₫

Rượu Chivas 18 năm Silver Outstanding (International Wine & Spirit Competition - 2017) 700 ml / 40%

1.150.000₫

Rượu Glenfiddich 12 năm 1L Gold (International Spirits Challenge - 2014) 1.000 ml / 40%

950.000₫