Sản phẩm mới

WE95

Rượu vang Chateau Olivier 750ml / 13%

2.200.000₫
JS95

Rượu vang Polkura Block g+i 750ml / 14,5%

1.650.000₫

Rượu Glenfiddich 12 năm 1L 1.000ml / 40%

950.000₫

Rượu Monkey Shoulder 700ml / 40%

730.000₫
JS97

Rượu vang Sena 750ml / 14%

4.600.000₫

Rượu Label 5 18 năm - Hộp quà tết 2019 Gold (International Spirits Challenge - 2014) 750ml / 40%

1.340.000₫

Rượu vang In Situ 750ml / 13,5%

800.000₫

Rượu vang Collefrisio IN & OUT 750ml / 14%

1.950.000₫
LM99

Rượu Dewar's 18 năm 700ml / 40%

1.650.000₫

Rượu Old Pulteney 12 năm 700ml / 40%

1.200.000₫

Rượu Old Pulteney 15 năm 700ml / 46%

2.100.000₫

Rượu Old Pulteney 17 năm 700ml / 46%

2.950.000₫

Rượu Old Pulteney 18 năm 700ml / 46%

2.950.000₫

Rượu Old Pulteney 21 năm 700ml / 46%

5.400.000₫

Rượu Old Pulteney 25 năm 700ml / 46%

7.500.000₫

Rượu AnCnoc Peatheart 700ml / 46%

1.200.000₫

Rượu AnCnoc 24 năm 70ml / 46%

6.600.000₫

Rượu AnCnoc 18 năm 700ml / 46%

2.900.000₫

Rượu AnCnoc 12 năm 700ml / 40%

1.150.000₫

Rượu Macallan Classic Cut - 2018 750ml / 51,2%

5.000.000₫

Rượu Macallan Aera 700ml / 40%

5.300.000₫

Rượu Chivas 18 năm Silver Outstanding (International Wine & Spirit Competition - 2017) 700ml / 40%

1.150.000₫
WE96

Rượu vang Chateau Margaux 2004 750ml / 13%

33.500.000₫
WS95
WE97

Rượu vang Chateau Latour 750ml / 13,1%

30.800.000₫

Rượu vang Azuaga La Planta 750ml / 14,5%

575.000₫
JS94

Rượu vang Tommasi 750ml / 15%

2.280.000₫

Rượu vang 6eme Sens Red 750ml / 13%

325.000₫

Rượu vang Woolshed Merlot 750ml / 13,5%

275.000₫

Rượu vang Deakin Estate Merlot 750ml / 13,5%

425.000₫

Rượu vang Deakin Estate Shiraz 750ml / 13,5%

425.000₫

Rượu Chivas 18 năm - Hộp quà tết 2019 Gold Outstanding (Scotch Whisky - Deluxe Blend - 2014) 750ml / 40%

1.450.000₫

Rượu Chivas 21 năm - Hộp quà tết 2019 Silver (International Wine & Spirit Competition - 2013) 700ml / 40%

2.900.000₫

Rượu Ballantine's Finest - Hộp quà tết 2019 Gold (Scotch Whisky - Blended - 2014) 700ml / 40%

405.000₫

Rượu vang Yalumba The Cigar 750ml / 13,5%

1.150.000₫
WE94

Rượu vang Yalumba Signature 750ml / 14%

1.840.000₫
JH98

Rượu vang Yalumba The Caley 750ml / 14%

10.000.000₫

Rượu Johnnie Walker Black - Hộp quà tết 2019 Blended Scotch (5-12 Years -2015) 750ml / 40%

850.000₫

Rượu vang Las Moras Intis 750ml / 13%

300.000₫