V.S.O.P -Very Superior Old Pale hạn rượu này thì năm ủ tối thiểu là 4 năm.

Filter

Tuổi rượu hạng Very Superior Old Pale

Rượu Baron Otard VSOP 700ml / 40%

950.000₫

Rượu Hennessy VSOP 700ml / 40%

1.200.000₫

Rượu Hennessy VSOP 1.5 Lít 1.500ml / 40%

2.700.000₫

Rượu Hennessy VSOP 3L 3.000ml / 40%

5.100.000₫

Rượu Martell VSOP 700ml / 40%

1.150.000₫

Rượu Martell Noblige 700ml / 40%

1.400.000₫

Rượu Remy Martin VSOP 700ml / 40%

1.000.000₫

Rượu Remy Martin Club 700ml / 40%

1.600.000₫

Rượu Hardy VSOP 700ml / 40%

1.130.000₫

Rượu ST-Remy VSOP 700ml / 40%

280.000₫