Filter

Liqueur / Tequila / Bia

Rượu Sữa Coffee Sheridan's

1.000ml / 15,5%
600.000₫

Bia Corona Extra

355ml / 4,5%
780.000₫

Bia Heineken Pháp 250ml

250ml / 5%
450.000₫

Bia Heineken Bom 5 Lít

5.000ml / 5%
700.000₫

Si rô Bols Grenadine

750ml
200.000₫

Rượu Sochu Good Day

360ml
1.100.000₫

Rượu Tequila Jose Cuervo

750ml / 38%
300.000₫

Rượu Patron XO Cafe

750ml / 35%
950.000₫

Rượu Tequila Patron Silver

750ml / 40%
1.250.000₫

Rượu Tequila Patron Reposado

750ml / 40%
1.500.000₫

Rượu Tequila Patron Anejo

750ml / 40%
2.000.000₫

Rượu Don Julio Blanco Tequila

750ml / 38%
1.350.000₫

Rượu Tequila 1800 Silver

750ml / 40%
1.050.000₫

Rượu Tequila 1800 Anejo

750ml / 40%
1.450.000₫

Rượu Tequila Olmeca

750ml / 43%
420.000₫

Rượu Jagermeister

700ml / 35%
350.000₫

Rượu D.O.M Benedictine

750ml / 40%
600.000₫

Rượu Kahlua

700ml / 20%
320.000₫

Rượu Cointreau

700ml / 40%
400.000₫

Rượu Grand Marnier

700ml / 40%
700.000₫

Rượu Midori

700ml / 20%
450.000₫
1-24 của 55