Tomintoul

Tomintoul

Rượu Tomintoul Peaty Tang 700 ml / 40%

Rượu Tomintoul Peaty Tang: Tang có nghĩa là hương vị. Peat có nghĩa là than bùn. Có thể hiểu rằng chai này có nhiều hương vị của than bùn.
* Giá Không VAT, cộng với vận chuyển
850.000₫
Tomintoul

Rượu Tomintoul 10 năm 700 ml / 40%

Rượu Tomintoul 10 năm, rượu được ủ 10 năm mới đi đóng chai của nhà Tomintoul tại Speyside, rượu Tomintoul 10 được hãng ra mắt năm 2002.
* Giá Không VAT, cộng với vận chuyển
1.000.000₫
Tomintoul

Rượu Tomintoul 12 năm 700 ml / 40%

Rượu Tomintoul 12 năm: 18 tháng cuối trước khi đóng chai, rượu được chuyển qua ủ trong thùng Oloroso Sherry do đó loại rượu này mang vị ngọt dịu củ...
* Giá Không VAT, cộng với vận chuyển
1.500.000₫
Tomintoul

Rượu Tomintoul 16 năm 700 ml / 40%

Rượu Tomintoul 16 năm: bảo đảm rượu phải được ủ tối thiểu 16 năm nằm trong thùng gỗ sồi trước khi đóng chai. Đây là dòng rượu ngon nổi tiếng của hã...
* Giá Không VAT, cộng với vận chuyển
1.870.000₫
Tomintoul

Rượu Tomintoul 25 Năm 700 ml / 43%

Rượu Tomintoul 25 Năm, là dòng mass production phát hành ra thị trường lần đầu năm 2015 từ những thùng rượu được ủ những năm 1990.
* Giá Không VAT, cộng với vận chuyển
8.200.000₫