Cognac

Cognac

Cognac

Cognac có thể xem như là loại thức uống tinh túy của thời gian. Hơn 3 thế kỷ qua, Cognac được biết rộng rãi trên toàn cầu và cũng là rượu ngon nhất chưng cất từ nho. Hàng năm có khoảng hơn 20 triệu chai Cognac được xuất xưởng, nhưng chỉ có 3% trong số đó được uống ở Pháp.

Khám phá theo tuổi rượu

Rượu Cognac dùng ký hiệu để phân hạng rượu VS-Very Special tương đương 3 sao, loại này trẻ tuổi nhất (tối thiểu 2 năm ủ), V.S.O.P -Very Superior Old Pale tuổi rượu tối thiểu là 4 năm; X.O - Extra Old có tuổi rượu tối thiểu 6 năm