Macallan Classic Cut - 2021

700 ml / 51%
Khách hàng đánh giá
Viết đánh giá
Thời gian giao hàng Đặt trước 2-4 giờ

Thông tin

Chi tiết

Rượu Macallan Classic Cut 2021, phiên bản phát hành hàng năm trong seri seri Classic Cut phát hành đầu tiên năm 2017.

Tasting Notes

  • Producer's Tasting Notes

    Colour: Golden oak and 100% natural

    Aroma: Orange zest and oil, fresh vanilla and ginger with notes of fruit jellies and marzipan

    Palate: Fresh oak, gingerbread, vanilla custard and cinnamon

    Finish: Medium sweet with spiced fruit

Khách hàng đánh giá

Hiện tại không có đánh giá nào