Jameson

Jameson

Rượu Jameson IRISH WHISKEY (Irish Blend of the Year - 2015) 700 ml / 40%

Rượu Jameson, được thành lập vào năm 1780, là một trong những thương hiệu hàng đầu của Whiskey Ireland trên thế giới và cũng là một phát triển nhan...
* Giá Không VAT, cộng với vận chuyển
380.000₫