Grey Goose

Grey Goose

Rượu Vodka Grey Goose 700 ml / 40%

Rượu Grey Goose Original Vodka: Quá trình chưng cất qua 5 công đọan và được sự giám sát chặt chẽ sau đó được kết hợp với nguồn nước suối tinh khiế...
* Giá Không VAT, cộng với vận chuyển
750.000₫
Grey Goose

Rượu Vodka Grey Goose 4.5 lít 4.500 ml / 40%

Rượu Grey Goose Original Vodka: Quá trình chưng cất qua 5 công đọan và được sự giám sát chặt chẽ sau đó được kết hợp với nguồn nước suối tinh khiế...
* Giá Không VAT, cộng với vận chuyển
10.700.000₫