Gordon & Macphail

Gordon & Macphail

Rượu Mortlach 25 năm G&M 700 ml / 43%

Rượu Mortlach 25 năm là dòng single malt đến từ nhà chưng cất Mortlach, vùng Speyside, Scotland. Mortlach 25 năm được đóng chai bởi nhà đóng chai...
* Giá Không VAT, cộng với vận chuyển
6.800.000₫
Gordon & Macphail

Rượu Glenburgie 1995 700 ml / 56,5%

Rượu Glenburgie 1995 Cask Strength Gordon & MacPhail, là một chai đóng theo vintage, chưng cất ngày 08/06/1995, đóng chai 28/08/2017 22 năm. Rượu...
* Giá Không VAT, cộng với vận chuyển
4.400.000₫
Gordon & Macphail

Rượu Bruichladdich 1994 700 ml / 56,2%

Rượu Bruichladdich 1994 Cask Strength Gordon & MacPhail, là một chai đóng theo vintage, chưng cất năm 1994, đóng chai năm 2016 ,24 năm. Rượu được n...
* Giá Không VAT, cộng với vận chuyển
4.500.000₫
Gordon & Macphail

Rượu Linkwood 1998 700 ml / 45%

Rượu Linkwood 1998 được ủ 14/12/1998 trải qua nhiều loại thùng ủ khác nhau và kết thúc bằng thùng vang Côte Rôtie, Pháp (ex-Côte Rôtie wine cask) v...
* Giá Không VAT, cộng với vận chuyển
3.000.000₫