Cointreau

Cointreau

Rượu Cointreau 700 ml / 40%

Rượu Cointreau là dòng rượu mùi hương cam, được sản xuất tại Saint-Barrthélemy-d’Anjou, Pháp. Nguyên liệu chính của Cointreau là cam ngọt từ khắp n...
* Giá Không VAT, cộng với vận chuyển
400.000₫