Rượu đóng chai theo năm/Vintage

Rượu Glenfarclas 1978 Single Cask

700ml / 46,4%
20.000.000₫

Rượu Glenfarclas 1960

700ml / 42,3%
Liên hệ

Rượu Glenfarclas 1959

700ml / 48,5%
Liên hệ

Rượu Glenfarclas 1958

700ml / 46,7%
Liên hệ

Rượu Glenfarclas 1957

700ml / 49,6%
Liên hệ

Rượu Glenfarclas 1956

700ml / 40,5%
Liên hệ

Rượu Glenfarclas 1955

700ml / 43,3%
Liên hệ

Rượu Glenfarclas 1954

700ml / 46,7%
Liên hệ

Rượu Glenrothes 1995

700ml / 43%
3.100.000₫

Rượu Glenburgie 1995

700ml / 56,5%
4.400.000₫

Rượu Bruichladdich 1994

700ml / 56,2%
4.500.000₫

Rượu Linkwood 1998

700ml / 45%
3.000.000₫

Rượu Caol Ila Exclusive 1984

700ml / 55,7%
25.000.000₫

Rượu Macallan 1950

700ml / 43%
Liên hệ