Rượu vodka tinh khiết

Rượu Vodka Svedka

750ml / 40%
320.000₫

Rượu Vodka Ketel One

700ml / 40%
700.000₫

Rượu Vodka Standard

700ml / 40%
300.000₫

Rượu Vodka Putinka Limited

750ml / 40%
650.000₫

Rượu Vodka Smirnoff Red

700ml / 40%
250.000₫

Rượu Vodka Beluga

700ml / 40%
900.000₫

Rượu Vodka Beluga 1 lít

1.000ml / 40%
1.100.000₫

Rượu Vodka Beluga Gold Line

700ml / 40%
2.500.000₫

Rượu Vodka Absolut

750ml / 40%
300.000₫

Rượu Vodka Absolut Elyx 4.5 lít

45.000ml / 40%
7.500.000₫

Rượu Vodka Absolut Elyx

1.000ml / 40%
1.350.000₫

Rượu Vodka Danzka nhôm 1 lít

1.000ml / 40%
330.000₫

Rượu Vodka Ciroc

750ml / 40%
1.200.000₫

Rượu Vodka Ciroc 1.75L

1.750ml / 40%
2.500.000₫

Rượu Vodka Ciroc 3 lít

3.000ml / 40%
4.100.000₫

Rượu Vodka Ciroc 6 lít

6.000ml / 40%
8.800.000₫

Rượu Vodka Grey Goose

700ml / 40%
750.000₫

Rượu Vodka Grey Goose 4.5 lít

4.500.000ml / 40%
10.700.000₫

Rượu Vodka Chopin

700ml / 40%
850.000₫

Rượu Vodka Ultimat

700ml / 40%
1.200.000₫

Rượu Vodka Belvedere

700ml / 40%
1.030.000₫

Rượu Vodka Belvedere 1.75L

1.750ml / 40%
2.500.000₫

Rượu Vodka Belvedere 6 lít

6.000ml / 40%
8.500.000₫
1-24 của 27