Rượu Vodka Thụy Điển

Rượu Vodka Svedka

750ml / 40%
320.000₫

Rượu Vodka Absolut

750ml / 40%
300.000₫

Rượu Vodka Absolut Pears

750ml / 40%
370.000₫

Rượu Vodka Absolut Kurant

750ml / 40%
370.000₫

Rượu Vodka Absolut Vanila

750ml / 40%
370.000₫

Rượu Vodka Absolut Elyx 4.5 lít

45.000ml / 40%
7.500.000₫

Rượu Vodka Absolut Elyx

1.000ml / 40%
1.350.000₫