Xuất xứ
Dung tích
Loại vang
Giống nho

Vang Hồng

Bản quyền © 2015 SANHRUOU.COM Hiện thân của sự cống hiến không ngừng để đạt tới sự hoàn hảo