Một cách nhanh chóng, Sành rượu lựa chợn các vang cao cấp nhất của Chile sẵn có tại Việt Nam cho quý vị dễ lựa chọn. Là các Premium wine, hay Icon wine là các dòng vang cao cấp nhất, là các biểu tượng của nhà sản xuất hay của winemaker.

Filter

Rượu vang Chile cao cấp

WS93

Rượu vang Siegel Ketran 750 ml / 13,5%

2.500.000₫
JS95

Rượu vang Polkura Block g+i 750 ml / 14,5%

1.650.000₫
JS99

Rượu vang Sena 750 ml / 14%

4.600.000₫
WE91

Rượu Vang Tabali Payen 750 ml / 14%

1.760.000₫
WS91

Rượu Vang 1865 Limited 750 ml / 14,5%

1.600.000₫
TA94

Rượu Vang Q Clay 750 ml / 14,5%

1.200.000₫
JS92

Rượu vang Chile Tralca 750 ml / 14,5%

2.300.000₫
JS99

Rượu Vang Purple Angel 750 ml / 14,5%

Từ 2.150.000₫
JS97

Rượu Vang Montes Folly Syrah 750 ml / 15,5%

Từ 2.600.000₫
JS98

Rượu Vang Montes Alpha M 750 ml / 14,5%

Từ 2.600.000₫
TA94

Rượu Vang Siegel Unique Selection 750 ml / 14,5%

1.790.000₫