Một cách nhanh chóng, Sành rượu lựa chợn các vang cao cấp nhất của Chile sẵn có tại Việt Nam cho quý vị dễ lựa chọn. Là các Premium wine, hay Icon wine là các dòng vang cao cấp nhất, là các biểu tượng của nhà sản xuất hay của winemaker.

Filter

Rượu vang Chile cao cấp

JS95

Rượu vang Polkura Block g+i 750ml / 14,5%

1.650.000₫
JS97

Rượu vang Sena 750ml / 14%

4.600.000₫
WE91

Rượu Vang Tabali Payen 750ml / 14%

1.760.000₫
WS91

Rượu Vang 1865 Limited 750ml / 14,5%

1.600.000₫
TA94

Rượu Vang Q Clay 750ml / 14,5%

1.200.000₫
RP91

Rượu Vang Tralca 750ml / 14,5%

2.300.000₫
JS97

Rượu Vang Purple Angel 750ml / 14,5%

Từ 2.150.000₫
JS97

Rượu Vang Montes Folly Syrah 750ml / 15,5%

Từ 2.600.000₫
WE93

Rượu Vang Montes Alpha M 750ml / 14,5%

Từ 2.600.000₫
TA94

Rượu Vang Siegel Unique Selection 750ml / 14,5%

1.790.000₫