Vùng Puglia, Ý

Rượu Vang SUD Negroamaro

750ml / 13,5%
495.000₫

Rượu vang F NegroAmaro

750ml / 15%
1.200.000₫

Rượu Vang Vindoro Negroamaro

750ml / 15%
1.050.000₫

Rượu Vang M Malvasia Nera

750ml / 14,5%
790.000₫

Rượu vang Taccorosso Negroamaro

750ml / 14,5%
1.020.000₫

Rượu vang Falo Negroamaro

750ml / 13,5%
430.000₫

Rượu vang IL Pumo Negroamaro

750ml / 13,5%
240.000₫

Rượu Vang I Muri Negroamaro

750ml / 13,5%
240.000₫
LM98

Rượu Vang 62 Anniversario

750ml / 14,5%
1.650.000₫

Rượu Vang Pazzia Primitivo

750ml / 14,5%
1.700.000₫
D93

Rượu Vang Canace Nero Di Troia

750ml / 13,5%
800.000₫