Montes được thành lập năm 1987 bởi 2 chuyên gia rượu vang Aurelio Montes Douglas Murray. Cả 2 là những chuyên gia về rượu vang có kinh nghiệm, đều muốn thực hiện ước mơ sản xuất ra rượu Chile của họ một bước nhảy vọt lượng chất lượng cao hơn các tiêu chuẩn thời đó.

Montes

Rượu vang nổ Montes Angel 750ml / 12%

Từ 740.000₫
JS91
TA92

Rượu Vang Montes Alpha Carmenere 750ml / 14,5%

Từ 690.000₫
JS93

Rượu Vang Montes Alpha Syrah 750ml / 14,5%

Từ 690.000₫
JS90

Rượu Vang Montes Outer Limits 750ml / 14,5%

Từ 1.050.000₫
JS97

Rượu Vang Purple Angel 750ml / 14,5%

Từ 2.150.000₫
JS97

Rượu Vang Montes Folly Syrah 750ml / 15,5%

Từ 2.600.000₫
WE93

Rượu Vang Montes Alpha M 750ml / 14,5%

Từ 2.600.000₫