Blend - Để chi các giống nho đem phối trộn với nhau.

Filter

Các giống cho phối trộn với nhau

JS97

Rượu vang Sena 750ml / 14%

4.600.000₫

Rượu vang In Situ 750ml / 13,5%

800.000₫
LM99
WE96

Rượu vang Chateau Margaux 2004 750ml / 13%

33.500.000₫
WS95
WE97

Rượu vang Chateau Latour 750ml / 13,1%

30.800.000₫

Rượu vang 6eme Sens Red 750ml / 13%

325.000₫
JS92

Rượu vang Escudo Rojo 750ml / 14%

460.000₫

Rượu vang Porto Cruz Tawny 750ml / 19%

380.000₫
RP91

Rượu Vang Tralca 750ml / 14,5%

2.300.000₫
JS90

Rượu Vang Montes Outer Limits 750ml / 14,5%

Từ 1.050.000₫
JS93

Rượu vang Memorias 750ml / 15%

1.150.000₫
JS93

Rượu Vang Coyam 750ml / 14,5%

1.050.000₫

Rượu Vang Alteo 750ml / 17,5%

3.300.000₫

Rượu vang Tedeschi Monte Olmi 750ml / 16%

3.600.000₫

Rượu Vang Tedeschi Amarone 750ml / 16%

1.850.000₫

Rượu vang Cf Semis 750ml / 14%

1.100.000₫
1-24 của 44