Liqueur / Tequila / Bia

Liqueur / Tequila / Bia

Các chủng loại rượu trên thế giới thì nhiều vô số kể. Trong số này không thể không kể đến dòng rượu Tequila tự hào danh trấn thiên hạ, đóng đô ở bất cứ kệ rượu nào trong quán bar

Sản phẩm nổi bật

Rượu Gin Hendrick’s 700 ml / 41,4%

850.000₫

Rượu Bombay Sapphire 750 ml / 47%

330.000₫

Rượu Bacardi 750 ml / 40%

270.000₫

Rượu Cointreau 700 ml / 40%

400.000₫

Rượu Tequila Patron Silver 750 ml / 40%

1.250.000₫

Rượu Tequila Jose Cuervo 750 ml / 38%

300.000₫

Rượu Sữa Coffee Sheridan's 1.000 ml / 15,5%

600.000₫