Montes

Montes được thành lập năm 1987 bởi 2 chuyên gia rượu vang Aurelio Montes và Douglas Murray. Cả 2 là những chuyên gia về rượu vang có kinh nghiệm, đều muốn thực hiện ước mơ sản xuất ra rượu Chile... Xem thêm »

Montes được thành lập năm 1987 bởi 2 chuyên gia rượu vang Aurelio Montes Douglas Murray. Cả 2 là những chuyên gia về rượu vang có kinh nghiệm, đều muốn thực hiện ước mơ sản xuất ra rượu Chile của họ một bước nhảy vọt lượng chất lượng cao hơn các tiêu chuẩn thời đó.

Montes

Rượu vang nổ Montes Angel 750 ml / 12%

Từ 740.000₫
JS91
JS92

Rượu Vang Montes Alpha Carmenere 750 ml / 14,5%

Từ 690.000₫
JS93

Rượu Vang Montes Alpha Syrah 750 ml / 14,5%

Từ 690.000₫
JS90

Rượu Vang Montes Outer Limits 750 ml / 14,5%

Từ 1.050.000₫
JS99

Rượu Vang Purple Angel 750 ml / 14,5%

Từ 2.150.000₫
JS97

Rượu Vang Montes Folly Syrah 750 ml / 15,5%

Từ 2.600.000₫
JS98

Rượu Vang Montes Alpha M 750 ml / 14,5%

Từ 2.600.000₫