Filter

Liqueur / Tequila / Bia

Rượu rum Kraken 700 ml / 40%

780.000₫

Rượu Monkey 47 500 ml / 47%

1.700.000₫

Rượu Sữa Coffee Sheridan's 1.000 ml / 15,5%

600.000₫

Bia Corona Extra 355 ml / 4,5%

780.000₫

Bia Heineken Pháp 250ml 250 ml / 5%

450.000₫

Bia Heineken Bom 5 Lít 5.000 ml / 5%

700.000₫

Si rô Bols Grenadine 750 ml /

200.000₫

Rượu Sochu Good Day 360 ml /

1.100.000₫

Rượu Tequila Jose Cuervo 750 ml / 38%

300.000₫

Rượu Patron XO Cafe 750 ml / 35%

950.000₫

Rượu Tequila Patron Silver 750 ml / 40%

1.250.000₫

Rượu Tequila Patron Reposado 750 ml / 40%

1.500.000₫

Rượu Tequila Patron Anejo 750 ml / 40%

2.000.000₫

Rượu Don Julio Blanco Tequila 750 ml / 38%

1.350.000₫

Rượu Tequila 1800 Silver 750 ml / 40%

1.050.000₫

Rượu Tequila 1800 Anejo 750 ml / 40%

1.450.000₫

Rượu Tequila Olmeca 750 ml / 43%

420.000₫

Rượu Jagermeister 700 ml / 35%

360.000₫

Rượu D.O.M Benedictine 750 ml / 40%

600.000₫

Rượu Kahlua 700 ml / 20%

320.000₫

Rượu Cointreau 700 ml / 40%

400.000₫
1-24 của 57