Cloudy Bay

Cloudy Bay

Cloudy Bay là nhãn hiệu hàng đầu tại NewZealand, một trong 5 xưởng vang đàu tiên thành lập tại Malborough, nơi có khí hậu lý tưởng và kỹ thuật canh tác hoàn hảo cho việc trồng nho.

Nhà Cloudy Bay được thành lập năm 1985 bởi David Hohnen, nơi làm ra những chai vang Sauvignon Blanc lừng danh thế giới.

Xuất xứ
Dung tích
Loại vang
Giống nho

Cloudy Bay

Thưởng thức có trách nhiệm
Các sản phẩm rượu không dành cho người dưới 18 tuổi và phụ nữ đang mang thai.
Bản quyền © 2015 SANHRUOU.COM Hiện thân của sự cống hiến không ngừng để đạt tới sự hoàn hảo