Casarena

Casarena

Nhà làm vang Casarena và các vườn nho tọa lạc tại Agrelo và Perdriel, cách 20 phút chạy xe từ thành phố  Mendoza, Argentina. Casarena tái khởi động lại năm 2007 từ các nhà máy rượu lâu năm với định vị sản xuất rượu vang cao cấp của vùng.

Nhà Casarena sở hữu 4 vườn nho: JAMILLA, NAOKI, OWEN và LAUREN.

Bài viết đang cập nhật nội dung. Vui lòng trở lại vào dịp khác!
Thưởng thức có trách nhiệm
Các sản phẩm rượu không dành cho người dưới 18 tuổi và phụ nữ đang mang thai.
Bản quyền © 2015 SANHRUOU.COM Hiện thân của sự cống hiến không ngừng để đạt tới sự hoàn hảo